Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov
v

Změny v rozvrhu Monday 25. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BCA1 ZKO
BCA2 ZKO ZKO
BCA3 ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
V1 ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
V2 ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
V3 ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO ZKO
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mašek Jiří - - - - - - - - .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Brandejská Jana
1 změna ZEK 1.B DisV
2 změna MAT 2.A DisV
3 změna EKO 2.A DisV
Brožek Pavel
2 přesun << NAV 4.B (RK) DisV z 26.1. 3. hod
3 změna NAV 4.B (RK) DisV
4 změna NAV 4.B (RK) DisV
5 změna NAV 4.B (RK) DisV
6 změna NAV 4.B (RK) DisV
7 přesun << NAV 4.B (RK) DisV z 26.1. 4. hod
8 změna VYP 2.B (VYP1) DisV
9 změna VYP 2.B (VYP1) DisV
10 změna VYP 2.B (VYP1) DisV
Gerstner Václav
3 odpadá HIM V2
4 změna SCh V2+
5 změna SCh V1+
7 změna SCh V1+
8 změna SCh V1+
Horáček Petr
1 změna PG 2.B (Chl) DisV
2 změna PG 2.B (Chl) DisV
3 změna PG 2.B (Dív) DisV
4 změna PG 2.B (Dív) DisV
5 změna PG 2.A (Dív) DisV
6 změna PG 2.A (Dív) DisV
8 změna PG 2.A (Chl) DisV
9 změna PG 2.A (Chl) DisV
10 změna ITZ 2.A (Chl) DisV
11 změna ITZ 2.B (Dív) DisV
Hübsch Pavel
1 odpadá PCV 3.B (RK) zrušeno
2 odpadá PCV 3.B (RK) zrušeno
3 odpadá PCV 3.B (RK) zrušeno
4 odpadá PCV 3.B (RK) zrušeno
5 odpadá PCV 3.B (RK) zrušeno
6 odpadá PCV 3.B (RK) zrušeno
Janevová Zuzana
5 odpadá PCV 3.B (ZL) zrušeno
6 odpadá PCV 3.B (ZL) zrušeno
8 odpadá PCV 1.A (ZL) zrušeno
9 odpadá PCV 1.A (ZL) zrušeno
10 odpadá PCV 1.A (ZL) zrušeno
Kačírková Hana
8 změna TEV 3.B (Dív)+ zrušeno
9 změna TEV 3.B (Dív)+ zrušeno
Krausová Kateřina
2 změna PG 1.A (Dív) DisV
3 změna ITZ 1.A (Dív) DisV
4 změna ITZ 1.A (Dív) DisV
5 změna ITZ 1.A (Chl) DisV
6 změna ITZ 1.A (Chl) DisV
9 změna ITZ 1.B (Chl) DisV
10 změna ITZ 1.B (Chl) DisV
11 změna PG 1.B (Chl) DisV
Krejčová Jana
8 změna FYZ 1.B DisV
9 odpadá PCV 4.A (ZL2) zrušeno
10 odpadá PCV 4.A (ZL2) zrušeno
11 odpadá PCV 4.A (ZL2) zrušeno
Laurynová Lucie
1 odpadá PCV 3.A (ZL) zrušeno
2 odpadá PCV 3.A (ZL) zrušeno
3 odpadá PCV 3.A (ZL) zrušeno
4 odpadá PCV 3.A (ZL) zrušeno
5 odpadá PCV 3.A (ZL) zrušeno
6 odpadá PCV 3.A (ZL) zrušeno
8 odpadá PCV 4.A (ZL1) zrušeno
9 odpadá PCV 4.A (ZL1) zrušeno
10 odpadá PCV 4.A (ZL1) zrušeno
11 odpadá PCV 4.A (ZL1) zrušeno
Marák Jiří
1 odpadá PCV 3.A (UZ) zrušeno
2 odpadá PCV 3.A (UZ) zrušeno
3 odpadá PCV 3.A (UZ) zrušeno
4 odpadá PCV 3.A (UZ) zrušeno
5 odpadá PCV 3.A (UZ) zrušeno
6 odpadá PCV 3.A (UZ) zrušeno
Mikule Tomáš
8 odpadá PCV 1.A (UZ) zrušeno
9 odpadá PCV 1.A (UZ) zrušeno
10 odpadá PCV 1.A (UZ) zrušeno
Rieger Marek
1 změna TEV 4.B (Dív)+ zrušeno
2 změna TEV 4.B (Dív)+ zrušeno
3 změna TEV 1.B (Chl)+ zrušeno
4 změna TEV 1.B (Chl)+ zrušeno
5 změna TEV 1.B (Dív)+ zrušeno
6 změna TEV 1.B (Dív)+ zrušeno
10 změna TEV 3.B (Chl)+ zrušeno
11 změna TEV 3.B (Chl)+ zrušeno
Sedmík Josef
1 změna DUŘ V3+
2 změna DUŘ V3+
3 změna VCV3 BCA2+
4 změna VCV5 BCA3+
9 změna DUŘ V3+
10 změna VCV1 BCA1+
11 změna VDO1 BCA3+
12 změna VDO1 BCA3+
13 změna VDO1 BCA3+
Skalický Bohumil
4 změna DVK 2.A DisV
6 změna DVK 2.B DisV
8 změna DVK 4.B DisV nadúvazková hodina
Studnička Jiří
2 přesun << NAV 4.A (ZL) DisV z 26.1. 3. hod
3 změna NAV 4.A (ZL) DisV
4 změna NAV 4.A (ZL) DisV
5 změna NAV 4.A (ZL) DisV
6 změna NAV 4.A (ZL) DisV
7 přesun << NAV 4.A (ZL) DisV z 26.1. 4. hod
Szalay David
2 přesun << NAV 4.B (UZ)+ DisV z 26.1. 3. hod
3 změna NAV 4.B (UZ)+ DisV
4 změna NAV 4.B (UZ)+ DisV
5 změna NAV 4.B (UZ)+ DisV
6 změna NAV 4.B (UZ)+ DisV
7 přesun << NAV 4.B (UZ)+ DisV z 26.1. 4. hod
Šádek Ondřej
1 změna ANJ 2.A DisV
2 změna ANJ 1.B DisV
5 změna ANJ 2.B DisV
Šída Ondřej
8 změna VYP 2.B (VYP2) DisV
9 změna VYP 2.B (VYP2) DisV
10 změna VYP 2.B (VYP2) DisV
Šolcová Naděžda
8 změna ANJ 3.B (Chl) DisV
9 změna ANJ 3.B (Chl) DisV
Turek Filip
1 odpadá PCV 3.B (UO) zrušeno
2 odpadá PCV 3.B (UO) zrušeno
3 odpadá PCV 3.B (UO) zrušeno
4 odpadá PCV 3.B (UO) zrušeno
5 odpadá PCV 3.B (UO) zrušeno
6 odpadá PCV 3.B (UO) zrušeno
Válek Jaroslav
8 odpadá PCV 4.A (UZ) zrušeno
9 odpadá PCV 4.A (UZ) zrušeno
10 odpadá PCV 4.A (UZ) zrušeno
11 odpadá PCV 4.A (UZ) zrušeno
Zajíc Ondřej
1 odpadá PCV 3.B (BR) zrušeno
2 odpadá PCV 3.B (BR) zrušeno
3 odpadá PCV 3.B (BR) zrušeno
4 odpadá PCV 3.B (BR) zrušeno
5 odpadá PCV 3.B (BR) zrušeno
6 odpadá PCV 3.B (BR) zrušeno
8 odpadá PCV 1.A (BR) zrušeno
9 odpadá PCV 1.A (BR) zrušeno
10 odpadá PCV 1.A (BR) zrušeno
Zajíc Václav
2 přesun << NAV 4.B (BR) DisV z 26.1. 3. hod
3 změna NAV 4.B (BR) DisV
4 změna NAV 4.B (BR) DisV
5 změna NAV 4.B (BR) DisV
6 změna NAV 4.B (BR) DisV
7 přesun << NAV 4.B (BR) DisV z 26.1. 4. hod
Zubko Jan
1 odpadá PCV 3.B (ZL) zrušeno
2 odpadá PCV 3.B (ZL) zrušeno
3 odpadá PCV 3.B (ZL) zrušeno
4 odpadá PCV 3.B (ZL) zrušeno
8 odpadá PCV 4.A (ZL2) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 PG Dív DisV změna Krau
3 ITZ Dív DisV změna Krau
3 TEV Chl odpadá (Rieg)
4 ITZ Dív DisV změna Krau
4 TEV Chl odpadá (Rieg)
5 ITZ Chl DisV změna Krau
5 TEV Dív odpadá (Rieg)
6 ITZ Chl DisV změna Krau
6 TEV Dív odpadá (Rieg)
8 PCV BR odpadá (ZaO)
8 PCV UZ odpadá (Miku)
8 PCV ZL odpadá (Jan)
9 PCV BR odpadá (ZaO)
9 PCV UZ odpadá (Miku)
9 PCV ZL odpadá (Jan)
10 PCV BR odpadá (ZaO)
10 PCV UZ odpadá (Miku)
10 PCV ZL odpadá (Jan)
1.B
1 ZEK DisV změna Bra
2 ANJ DisV změna Šád
3 TEV Chl odpadá (Rieg)
4 TEV Chl odpadá (Rieg)
5 TEV Dív odpadá (Rieg)
6 TEV Dív odpadá (Rieg)
8 FYZ DisV změna Krej
9 ITZ Chl DisV změna Krau
10 ITZ Chl DisV změna Krau
11 PG Chl DisV změna Krau
2.A
1 ANJ DisV změna Šád
2 MAT DisV změna Bra
3 EKO DisV změna Bra
4 DVK DisV změna Ska
5 PG Dív DisV změna Hora
6 PG Dív DisV změna Hora
8 PG Chl DisV změna Hora
9 PG Chl DisV změna Hora
10 ITZ Chl DisV změna Hora
2.B
1 PG Chl DisV změna Hora
2 PG Chl DisV změna Hora
3 PG Dív DisV změna Hora
4 PG Dív DisV změna Hora
5 ANJ DisV změna Šád
6 DVK DisV změna Ska
8 VYP VYP1 DisV změna Bro
8 VYP VYP2 DisV změna ŠídO
9 VYP VYP1 DisV změna Bro
9 VYP VYP2 DisV změna ŠídO
10 VYP VYP1 DisV změna Bro
10 VYP VYP2 DisV změna ŠídO
11 ITZ Dív DisV změna Hora
3.A
1 PCV ZL odpadá (Lau)
1 PCV UZ odpadá (Mar)
2 PCV ZL odpadá (Lau)
2 PCV UZ odpadá (Mar)
3 PCV ZL odpadá (Lau)
3 PCV UZ odpadá (Mar)
4 PCV ZL odpadá (Lau)
4 PCV UZ odpadá (Mar)
5 PCV ZL odpadá (Lau)
5 PCV UZ odpadá (Mar)
6 PCV ZL odpadá (Lau)
6 PCV UZ odpadá (Mar)
8 TEV Dív odpadá (Kač)
9 TEV Dív odpadá (Kač)
10 TEV Chl odpadá (Rieg)
11 TEV Chl odpadá (Rieg)
3.B
1 PCV RK odpadá (Hübs)
1 PCV ZL odpadá (Zub)
1 PCV BR odpadá (ZaO)
1 PCV UO odpadá (Ture)
2 PCV RK odpadá (Hübs)
2 PCV ZL odpadá (Zub)
2 PCV BR odpadá (ZaO)
2 PCV UO odpadá (Ture)
3 PCV RK odpadá (Hübs)
3 PCV ZL odpadá (Zub)
3 PCV BR odpadá (ZaO)
3 PCV UO odpadá (Ture)
4 PCV RK odpadá (Hübs)
4 PCV ZL odpadá (Zub)
4 PCV BR odpadá (ZaO)
4 PCV UO odpadá (Ture)
5 PCV RK odpadá (Hübs)
5 PCV BR odpadá (ZaO)
5 PCV UO odpadá (Ture)
5 PCV ZL odpadá (Jan)
6 PCV RK odpadá (Hübs)
6 PCV BR odpadá (ZaO)
6 PCV UO odpadá (Ture)
6 PCV ZL odpadá (Jan)
8 ANJ Chl DisV změna Šol
8 TEV Dív odpadá (Kač)
9 ANJ Chl DisV změna Šol
9 TEV Dív odpadá (Kač)
10 TEV Chl odpadá (Rieg)
11 TEV Chl odpadá (Rieg)
4.A
1 TEV Dív odpadá (Rieg)
2 NAV UZ DisV přesun << Sza z 26.1. 3. hod
2 NAV ZL DisV přesun << Stu z 26.1. 3. hod
2 TEV Dív odpadá (Rieg)
3 NAV UZ DisV změna Sza
3 NAV ZL DisV změna Stu
4 NAV UZ DisV změna Sza
4 NAV ZL DisV změna Stu
5 NAV UZ DisV změna Sza
5 NAV ZL DisV změna Stu
6 NAV UZ DisV změna Sza
6 NAV ZL DisV změna Stu
7 NAV UZ DisV přesun << Sza z 26.1. 4. hod
7 NAV ZL DisV přesun << Stu z 26.1. 4. hod
8 PCV ZL1 odpadá (Lau)
8 PCV UZ odpadá (Val)
8 PCV ZL2 odpadá (Zub)
9 PCV ZL1 odpadá (Lau)
9 PCV ZL2 odpadá (Krej)
9 PCV UZ odpadá (Val)
10 PCV ZL1 odpadá (Lau)
10 PCV ZL2 odpadá (Krej)
10 PCV UZ odpadá (Val)
11 PCV ZL1 odpadá (Lau)
11 PCV ZL2 odpadá (Krej)
11 PCV UZ odpadá (Val)
4.B
1 TEV Dív odpadá (Rieg)
2 NAV RK DisV přesun << Bro z 26.1. 3. hod
2 NAV BR DisV přesun << ZajV z 26.1. 3. hod
2 NAV UZ DisV přesun << Sza z 26.1. 3. hod
2 TEV Dív odpadá (Rieg)
3 NAV RK DisV změna Bro
3 NAV BR DisV změna ZajV
3 NAV UZ DisV změna Sza
4 NAV RK DisV změna Bro
4 NAV BR DisV změna ZajV
4 NAV UZ DisV změna Sza
5 NAV RK DisV změna Bro
5 NAV BR DisV změna ZajV
5 NAV UZ DisV změna Sza
6 NAV RK DisV změna Bro
6 NAV BR DisV změna ZajV
6 NAV UZ DisV změna Sza
7 NAV RK DisV přesun << Bro z 26.1. 4. hod
7 NAV BR DisV přesun << ZajV z 26.1. 4. hod
7 NAV UZ DisV přesun << Sza z 26.1. 4. hod
8 DVK DisV změna Ska
9 ČJL odpadá (Maš)
BCA1
10. les. Zkouškové období
BCA2
3. - 4. les. Zkouškové období
BCA3
3. - 4. les., 11. - 13. les. Zkouškové období
V1
0. - 13. les. Zkouškové období
V2
0. - 13. les. Zkouškové období
V3
0. - 13. les. Zkouškové období
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou